Thứ hai, 21/12/2009, 08h12

25 tiêu chí xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Bộ GD-ĐT vừa ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí và được đánh giá trên thang điểm 100.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sẽ có 2 mức xếp loại, gồm mức đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
Giáo viên sẽ tự đánh giá trên 6 tiêu chuẩn gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực dạy học; năng lực giáo dục; năng lực hoạt động chính trị, xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp.
Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100. Dựa vào số điểm đạt được, chuẩn giáo viên được chia làm 2 mức: đạt chuẩn (từ 25 điểm trở lên) với 3 loại xuất sắc, khá, trung bình và không đạt chuẩn (dưới 25 điểm hoặc có 1/25 tiêu chí không được điểm).
Trình tự đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn trải qua 3 bước: giáo viên tự đánh giá; tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại; hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên. Kết quả được thông báo cho giáo viên, tổ chuyên môn và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.
Thực tế, việc nâng cao chất lượng giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước ta trong thời kỳ hội nhập, trong đó yếu tố then chốt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Bởi giáo viên là người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh, vì vậy đòi hỏi trước tiên là người thầy phải đạt trình độ chuẩn.
Hiện cả nước có hơn một triệu nhà giáo với tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo liên tục tăng từ 78,60% (năm học 2004-2005) lên 89,1% (năm học 2007-2008), vượt mục tiêu đề ra cho năm 2010 là 9,1%.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa chuyên nghiệp trong công tác, chưa đáp ứng yêu cầu trong thời hội nhập với trình độ kỹ năng còn hạn chế, chậm tiếp thu và đổi mới phương pháp giáo dục.
Chuẩn nghề nghiệp ra đời sẽ là thước đo và là đích tới để người giáo viên tự đánh giá về năng lực phẩm chất cá nhân đồng thời là cơ sở để đánh giá xếp loại, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học hàng năm.
VGP