Thứ tư, 4/11/2009, 15h11

3 công khai trong giáo dục

3 công khai trong giáo dục(*)

1. Ai là người chịu trách nhiệm công khai tại các cơ sở giáo dục (CSGD)?
Thủ trưởng CSGD: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
2. Theo quy chế này thì các CSGD thực hiện mấy nội dung công khai?
CSGD phải công khai 3 nội dung: Cam kết chất lượng GD và chất lượng GD thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng GD và thu, chi tài chính.
3. Công khai dưới những hình thức nào?
Công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại CSGD và công bố tại cuộc họp với cha mẹ học sinh đầu năm học.
4. Khi nào CSGD phổ thông công bố điều kiện về đối tượng tuyển sinh:
- CSGD công khai vào tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
- Bất cứ lúc nào CSGD hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên; CSGD có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.
5. Trường THPT ngoài công lập có phải thực hiện công khai theo quy chế này không? Tại sao?
- Trường THPT ngoài công lập thuộc nhà trường trong hệ thống GD quốc dân (điều 48 Luật GD 2005).
-   Căn cứ điều 1, trường THPT ngoài công lập phải thực hiện công khai theo quy chế này. (Điều 1 của quy chế kèm theo TT số 09/2009/TT-BGDĐT)
6. Các CSGD nào cần công khai cam kết chất lượng GD; chất lượng GD thực tế và mức chất lượng tối thiểu?
Căn cứ điều 6 của quy chế, CSGD phổ thông sẽ công khai: cam kết chất lượng GD; chất lượng GD thực tế; mức chất lượng tối thiểu…
7. Các CSGD nào cần công khai tên giáo trình, tài liệu mà CSGD tổ chức biên soạn?
- Trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Cơ sở đào tạo TCCN.
8. Công khai tài chính ở CSGD mầm non và CSGD phổ thông giống và khác nhau như thế nào?
Giống nhau: Thực hiện 2 nội dung.
Khác nhau: Giáo dục mầm non: Căn cứ vào điểm b của khoản 3 điều 4 Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT quy định “mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo”.
Phòng Pháp chế, Sở GD-ĐT TP.HCM
(Còn tiếp)
(*): Xem từ số báo 740 ra ngày 2-11