Thứ sáu, 29/5/2009, 14h05

Ngành GD-ĐT quận Gò Vấp

86 tập thể, cá nhân xuất sắc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
(GD TP.HCM): - Phòng GD-ĐT Gò Vấp vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CB-GV-CNV ngành giáo dục.
Trong 2 năm qua, ngành giáo dục Gò Vấp đã triển khai sâu rộng và thực hiện cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền, cung cấp thông tin, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức cho CB-GV-CNV nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm viết về tư tưởng, đạo đức của Bác. Tổ chức hội thi kể chuyện về Bác, thi thuyết trình, văn nghệ; phát động sưu tầm tranh, hình ảnh và tư liệu ca ngợi đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sơ kết 2 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phòng GD-ĐT Gò Vấp đã khen thưởng cho 39 tập thể và 47 cá nhân xuất sắc.
P.DUNG

Quảng cáo