Thứ sáu, 15/5/2009, 15h05

Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ

Ủy ban ATGT quốc gia ban hành văn bản số 140/UBATGTQG về việc phát động, tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” trong năm 2009 gửi trưởng ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chủ đề của cuộc thi gồm: “Nông dân với ATGT”, cuộc thi được tổ chức theo 2 cấp - cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chủ đề “Lái xe với ATGT, đạo đức nghề nghiệp của lái xe” và phát động phong trào “lái xe an toàn” được tổ chức tại các doanh nghiệp vận tải ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và xe buýt. Được biết, chủ đề “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam dưới hình thức thi trắc nghiệm, nội dung câu hỏi gồm các điều khoản của Luật giao thông đường bộ năm 2008 và văn bản hướng dẫn sẽ được áp dụng vào ngày 1-7-2009.
Hà Anh