Thứ tư, 16/11/2011, 14h11

Báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, hiệu trưởng theo chuẩn

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các sở GD-ĐT báo cáo kết quả triển khai đánh giá giáo viên, hiệu trưởng trường trung học theo chuẩn năm học 2010-2011 và kế hoạch đánh giá năm học 2011-2012. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương phải khái quát cụ thể việc triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng (mầm non, tiểu học, trung học) cũng như chuẩn giám đốc giáo dục thường xuyên (nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai đánh giá). Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và hiệu trưởng trường THCS, THPT năm học 2010-2011 theo biểu mẫu (tỉ lệ đạt được) như  phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực dạy học; năng lực giáo dục; năng lực hoạt động chính trị, xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp. Trong đó, Bộ GD-ĐT lưu ý phải nêu cụ thể nguyên nhân số giáo viên chưa đạt chuẩn - loại kém  (nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan)... và những kiến nghị, đề xuất với bộ. Báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, hiệu trưởng theo chuẩn gửi về Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trước ngày 30 -11. 
P.V