Thứ sáu, 11/10/2013, 11h10

Biểu dương gương “hai tốt” trong ngành giáo dục

Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM vừa triển khai cuộc vận động “Người tốt, việc tốt” trong toàn ngành giai đoạn 2013-2018. Theo đó, đối tượng được xét chọn là cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động có những việc làm tốt, hành động dũng cảm vì lợi ích chung. Cụ thể, tại nơi làm việc luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, xung phong nhận những công việc khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quan hệ tốt với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện của cơ quan, là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo. Ngoài ra, có những việc làm tốt góp phần phát triển thương hiệu, uy tín của cơ quan: Trung thực trong công việc, không vụ lợi, không tham lam của rơi; có hành động dũng cảm nhằm bảo vệ uy tín, tài sản của cơ quan; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đồng nghiệp... Tại địa phương nơi cư trú: Quan hệ tốt với nhân dân, có những việc làm thiết thực nhằm vun đắp tình làng, nghĩa xóm; tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền hoặc cơ sở vật chất để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Ngoài ra, tham gia tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đạt thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nơi cư trú; giúp đỡ chia sẻ vật chất, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh đối với những hoàn cảnh khó khăn để giúp nhau thoát nghèo… Tuy nhiên, theo Công đoàn ngành giáo dục thành phố, những gương “Người tốt, việc tốt” được xét chọn phải thật sự nổi bật, tiêu biểu, được các thành viên trong tập thể hoặc cộng đồng chú trọng, nể phục và suy tôn. Không xét chọn những gương “Người tốt, việc tốt” là những người chỉ hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan hoặc do cấp trên giao.
T.B