Thứ hai, 6/8/2018, 11h20

Biti’s Smart - vận động thông, năng động minh hơn

“Mức độ vận động cho trẻ em Việt Nam thông minh hơn” là đề án Biti's đang kết hợp cùng Viện Giáo dục Phát triển tiềm năng con người IPD nghiên cứu nhằm xác định mức độ vận động cần thiết để phát triển trí thông minh cho trẻ em Việt Nam, từ đó ứng dụng trong các đề xuất của Biti’s Smart và mở rộng hơn là các lĩnh vực đời sống. 

Giày thể thao Biti’s ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp nhẹ hơn, thoáng hơn, êm hơn - khuyến khích bé vận động nhiều hơn

Đề án dự kiến sẽ tiến hành thực nghiệm trên 1.000 trẻ ở độ tuổi tiểu học trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào việc đo lường vận động định kỳ và quan sát thay đổi về trí thông minh của trẻ. Kéo dài trong suốt một năm, kết quả dự án sau khi nghiên cứu sẽ được Biti's đóng góp toàn bộ cho các lĩnh vực giáo dục, y tế… nhằm đưa đến những hành động thiết thực trong việc cải thiện tình trạng giáo dục thể chất ở Việt Nam hiện nay.

N.Diễn