Thứ tư, 10/3/2010, 08h03

Cách điền hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010

Về cơ bản, hồ sơ đăng ký dự thi năm 2010 không khác gì so với năm 2009, gồm:
- Một túi đựng hồ sơ: mặt trước ghi các thông tin cần thiết của thí sinh; mặt sau là qui định các cụm thi và một số lưu ý về làm hồ sơ ĐKDT. - Phiếu số 1: mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ; mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường ĐH. - Phiếu số 2: mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ; mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Tuy nhiên, bạn phải xác định được những yêu cầu sau:
- Bạn dự định thi khối nào? Ngành nào? Trường nào?
- Tìm hiểu thông tin trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 để biết trường có tổ chức thi hay không, biết mã ngành, mã trường dự thi; mã tỉnh, mã huyện.
- Tìm hiểu danh mục mã trường THPT và tương đương năm 2009, có thể tham khảo tại địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn
- Đọc kỹ các hướng dẫn ghi ở mặt sau phiếu số 1, 2, 3.

Phụ huynh và thí sinh chen nhau chỉnh sửa lại giấy tờ trong kỳ thi ĐH, CĐ 2009

 
Và chúng ta bắt đầu tiến hành cách ghi hồ sơ như sau :
1.Số phiếu (thí sinh không ghi mục này) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nếu bạn muốn học tại Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ngành quản trị kinh doanh tổng hợp.
2. Trường đăng ký dự thi  Tên trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
K
S
A
 
A
 
 
4
2
1
Ký hiệu trường                                       Khối thi                                     Mã ngành
* Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ngành quản trị kinh doanh tổng hợp  thì Mục 3 để trống.
* Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 - không ghi mã ngành, phải tiếp tục ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành 101 của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, thí sinh có thể chọn Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để dự thi. Khi đó:
- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.
- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
- Khối thi ghi ở Mục 2 và 3 phải giống nhau.
3. Thí sinh có nguyện vọng 1 học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi Mục 2 phải ghi thêm Mục 3 này (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2).
Tên trường có nguyện vọng học: ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU 
D
B
V
 
A
 
 
1
0
1
        Ký hiệu trường                                  Khối thi                                    Mã ngành
4. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu).
NGUYỄN TRUNG HUY
Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)
5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu).   
1
5
 
0
 3
 
9
1
Ngày         tháng          năm
6. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP): Phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM
7. Dân tộc (Ghi bằng chữ) :    Kinh
8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.
 0
 6
Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
9. Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): 55C đường số 23, khu phố 3, phường Tân Qui, quận 7, TP.HCM
 0
 2
 
 0
 7
Mã tỉnh    Mã huyện 
10. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường).
Năm lớp 10: THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, quận Tân Bình, TP.HCM
Năm lớp 11: THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, quận Tân Bình, TP.HCM
Năm lớp 12: THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, quận Tân Bình, TP.HCM
 0
 2
 0 
 4 
 6
 0
 2
 0
 4
 6
 0
 2
 0
 4
 6
 Mã tỉnh     Mã trường
11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở KV nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của KV đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3).
12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô).
 2
0
13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:  THPT Nguyễn Thượng Hiền   Mã đơn vị ĐKDT
 4
14. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q vào ô (nếu không thì để trống)     
 
15. Giấy chứng minh số (ghi mỗi số vào 1 ô)
 0
2
4
6
0
9
6
8
7
16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm thi cho ai, theo địa chỉ nào? Nguyễn Trung Huy 55C đường số 23, khu phố 3, phường Tân Qui, quận 7, TP.HCM. Điện thoại liên hệ (nếu có).
Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6cm và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). 2 phiếu số 1 và số 2 phải ghi thật chính xác các thông tin.
Hồ sơ hoàn tất gồm:
Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).
* Ba ảnh chân dung cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã số đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), hai ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
* Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 16).
Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).
Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm một bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.