Thứ năm, 12/10/2017, 23h06

Cam kết bảo đảm quyền lợi đầu tư cho các doanh nghiệp

Ngày 12-10, Đảng úy khối Doanh nghiệp (DN) và Đảng ủy các KCX-KCN Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Xem DN là động lực phát triển kinh tế thành phố, thời gian qua, TP.Cần Thơ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các DN cải tiến, đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, ban hành kế hoạch khởi sự DN, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, tại Hội nghị, các DN mong lãnh đạo TP tạo thêm điều kiện để DN phát triển như tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức  giao lưu, hỗ trợ, liên kết, hợp tác giữa các DN trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; hỗ trợ các DN tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để học hỏi kinh nghiệm cũng như quảng bá sản phẩm.

Theo đó, những ý kiến, đề xuất của các DN đã được Ban tổ chức ghi nhận và sẽ tham mưu với lãnh đạo thành phố, góp phần thực hiện kết quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đ.Phưng