Thứ tư, 11/11/2009, 16h11

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông

GV dạy ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với GV tiểu học và 17 tiết đối với GV bậc THCS

Bộ GD-ĐT vừa có Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6-12-2009 thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29-11-1979. Các quy định trước đây trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với GV dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Áp dụng đối với GV trực tiếp giảng dạy, GV làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quy định này không áp dụng với GV giảng dạy ở các cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại Việt Nam và GV giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
Thời gian nghỉ và làm việc hàng năm
Thời gian làm việc của GV tiểu học trong năm là 42 tuần, trong đó:
- 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
- 5 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ.
- 1 tuần chuẩn bị năm học mới.
- 1 tuần cho việc tổng kết năm học.
Thời gian nghỉ việc hàng năm của GV gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:
- Thời gian nghỉ hè của GV thay cho nghỉ phép hàng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
- Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT.
- Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho GV một cách hợp lý theo đúng quy định.
Định mức tiết dạy
- Định mức tiết dạy của GV tiểu học là 23 tiết, GV THCS: 29 tiết; GV THPT: 17 tiết.
- Định mức tiết dạy của GV trường PTDTNT là 17 tiết ở bậc THCS và 15 tiết ở bậc THPT. Trường PTDTBT là 21 tiết ở bậc tiểu học và 17 tiết ở bậc THCS.
- Định mức tiết dạy của GV trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với GV tiểu học và 17 tiết đối với GV bậc THCS.
- GV làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết/tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của GV cùng bậc học.
Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
- Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/ tuần.
Ban CTBĐ
(Số tới: Chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy).