Thứ sáu, 13/11/2009, 17h11

Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
(tiếp theo và hết)
Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với GV kiêm nhiệm các công việc chuyên môn được quy đổi như thế nào?
- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp ở bậc TH được giảm 3 tiết/ tuần, bậc THCS và THPT giảm 4 tiết/ tuần.
- GVCN lớp ở trường PTDTNT bậc THCS và THPT được giảm 4 tiết/ tuần. GVCN lớp ở trường chuyên, bán trú giảm 4 tiết/ tuần. GVCN lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/ tuần.
- GV kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/ môn/ tuần.
- GV kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2-3 tiết/ tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.
- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/ tuần.
Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với GV kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường?
- GV kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/ tuần, các trường hạng khác giảm 3 tiết/ tuần.
- GV kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24-3-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các trường ĐH-CĐ-TCCN, DN và THPT.
- GV kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường giảm 2 tiết/ tuần.
- GV kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/ tuần.
- Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi GV không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.
Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác?
- GV dạy chuyên môn tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.
- Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở lớp, GV còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng GV được thực hiện như sau:
+ Đối với GV được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc 1 buổi được tính bằng 5 tiết định mức.
+ GV được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng, sở tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.
+ Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.
+ Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của giám đốc sở GD-ĐT.
Ban CTBĐ
(*): Xem từ số báo 744 ra ngày 11-11