Thứ sáu, 8/4/2011, 15h04

Chín bước thiết lập ma trận đề kiểm tra

Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra bậc THCS và THPT nhằm giúp đội ngũ giáo viên các trường phổ thông có định hướng đúng đắn khi ra đề kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh năm học 2010-2011. Theo đó, để biên soạn đề kiểm tra đúng quy trình giáo viên cần thực hiện theo các bước: xác định mục đích và hình thức của đề kiểm tra, thiết lập ma trận đề kiểm tra, biên soạn câu hỏi theo ma trận, xây dựng hướng dẫn chấm và thang điểm, xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra. Năm nay đề kiểm tra viết có ba hình thức: tự luận, trắc nghiệm khách quan và kết hợp cả hai hình thức trên. Về thiết lập ma trận đề kiểm tra, Bộ GD-ĐT yêu cầu người soạn đề thực hiện đúng theo chín bước đã quy định: liệt kê tên các chủ đề, viết các chuẩn đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy, quyết định phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề, quyết định tổng số điểm cho mỗi bài kiểm tra, tính số điểm cho mỗi chủ đề tương ứng với tỉ lệ %, tính tỉ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng, tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi của mỗi cột, tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột, đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.
Với chín bước này tùy theo từng bộ môn mà giáo viên thiết kế khung ma trận đề kiểm tra theo hình thức tự luận (hay trắc nghiệm) và kết hợp cả hai hình thức đó cho thật phù hợp và khoa học.
N.Q