Thứ bảy, 13/1/2018, 21h25

Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sâu

Sáng 13-1, đoàn công tác ca Chính ph do Phó Thng Thưng trc Trương Hòa Bình đã làm vic vi lãnh đo tnh Cà Mau v phát trin KT-XH, an ninh quc phòng, an sinh xã hi trên đa bàn. Theo đó, Phó Thng ch đo, Cà Mau cn chú trng phát trin công nghip chế biến sâu...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, năm 2017, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 37.847 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.170 tỷ đồng, bằng 93,1% kế hoạch, tăng 9,9%; thu ngân sách nhà nước đạt 4.183 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán; có 29 xã đạt nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9%...

Trên cơ sở đó, năm 2018, Cà Mau phấn đấu GRDP đạt khoảng 40.480 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,4 triệu đồng/người; thu ngân sách đạt 4.202 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 38.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%...

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, thực tế cho thấy kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế chưa cao, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất còn chậm. Thu ngân sách còn thấp; cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực chưa đáp ứng yêu cầu. Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường đã gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Ô nhiễm môi trường tại các nhà máy chế biến thủy sản, khu dân cư ven biển, an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp. Các vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm…

“Tỉnh Cà Mau cần quan tâm hơn nữa, sớm khắc phục những hạn chế này để bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cà Mau cần khai thác tiềm năng, lợi thế cũng như đề ra giải pháp đột phá hơn nữa, phấn đấu đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sản phẩm như chế biến hải sản, tìm kiếm thị trường và cạnh tranh quyết liệt. Muốn vậy phải chú ý tạo điều kiện khởi nghiệp cho doanh nghiệp cũng như xây dựng doanh nghiệp lớn trong việc phát huy thế mạnh của liên kết vùng. Từ đó, tạo ra giá trị thương hiệu chung cho cả vùng và của từng tỉnh nói riêng. Tỉnh cần nghiên cứu, đánh giá về quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn để phát triển KT-XH với việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển cây con thích ứng với xâm nhập mặn, tạo giá trị và thu nhập cho người dân.

“Cà Mau cần tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững chủ quyền biển đảo. Tập trung bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, cháy nổ, buôn lậu và gian lận thương mại, hướng dẫn và giáo dục ngư dân hoạt động nghề cá trên biển đúng pháp luật quốc tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

T.B-C.P

Quảng cáo