Thứ tư, 28/9/2011, 05h09

Có 6 loại mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp đại học

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa yêu cầu các trường đại học, các học viện và cơ sở đào tạo đại học trên cả nước trước ngày 30.10 có dự kiến và đăng ký số lượng cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học năm 2012. Việc cấp phôi văn bằng tốt nghiệp đại học phải căn cứ vào ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh được giao và số lượng sinh viên tốt nghiệp.
Có 6 loại mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân cho các ngành tương ứng: ngành kỹ thuật cấp phôi “Bằng Kỹ sư”; ngành kiến trúc cấp phôi “Bằng Kiến trúc sư”; ngành y cấp phôi “Bằng Bác sĩ” hoặc “Bằng Cử nhân”; ngành dược cấp phôi “Bằng Dược sĩ” hoặc “Bằng Cử nhân”; các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế cấp phôi “Bằng Cử nhân”; các ngành đào tạo khác cấp phôi “Bằng tốt nghiệp Đại học”./.
Theo Việt Anh
(ĐCSVN)


Quảng cáo