Thứ hai, 13/4/2009, 10h04

Có bằng thạc sĩ mới được thi nâng ngạch giáo viên THPT cao cấp

Theo dự thảo quy định về việc thi nâng ngạch giáo viên THPT lên giáo viên THPT cao cấp mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, giáo viên phải đủ 10 tiêu chuẩn mới được dự thi. Quy định này áp dụng cho giáo viên công tác tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT chuyên, trường dân tộc nội trú.
Theo đó, giáo viên phải đạt yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của ngạch đề nghị chuyển; có bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ học các chuyên đề sau đại học về môn học trực tiếp giảng dạy; có chứng chỉ C ngoại ngữ (riêng giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ hai); phải có thời gian làm việc liên tục ở ngạch giáo viên THPT chín năm trở lên (không kể thời gian thử việc).
Giáo viên phải có ít nhất ba sáng kiến kinh nghiệm thuộc chuyên đề cải tiến chuyên môn và giáo dục được cấp tỉnh, thành phố công nhận (đã được công nhận giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên); có chứng chỉ lý luận chính trị theo chương trình bồi dưỡng cho công chức sau đại học.
Đồng thời Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu giáo viên phải hoàn thành tốt các nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức quy định tại pháp lệnh cán bộ công chức; được cơ quan, đơn vị bố trí công việc đúng với chuyên môn được đào tạo; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; được hội đồng sơ tuyển của trường THPT công tác xét duyệt theo tiêu chuẩn và hiệu trưởng cử đi dự thi.
Hình thức thi nâng ngạch gồm thi viết và thi vấn đáp về kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Căn cứ nhu cầu và số lượng người đăng ký dự thi, Bộ GD-ĐT thành lập các hội đồng thi theo cụm đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho người dự thi. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thi, đánh giá kiến thức chung về nhận thức, tư tưởng chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm...
Q.DŨNG (TTO)