Thứ bảy, 8/8/2009, 08h08

Có được chuyển xuống ngành có điểm thấp hơn?

Em đã trúng tuyển ngành kỹ thuật phần mềm ĐH Công nghệ thông tin chưa? 24 điểm khối V thì đăng ký NV2 trường nào? Điểm chuẩn là 15.0 nhưng em được có 14.75 điểm thì có trúng tuyển không? Cơ hội trúng tuyển vào khoa Tiếng Trung- ĐH Hà Nội?...
Hỏi: Điểm chuẩn của trường ĐH CNTT TP.HCM ở ngành kỹ thuật phần mềm là 18. Em thi được 17 điểm và thuộc khu vực 2NT vậy em có đỗ vào trường không?( zinzai01@yahoo.com)
*Trả lời:
Trường hết em cần lưu ý, điểm ưu tiên khu vực tính theo nơi cư trú của trường THPT mà thí sinh theo học.
Nếu em thuộc diện ưu tiên khu vực KV2-NT thì chắc chắn em trúng tuyển. Mức điểm chuẩn 18.0 mà nhà trường công bố là dành cho học sinh phổ thông ở KV3. Do đó mức điểm chuẩn dành cho học sinh ở KV2-NT là 17.0.
Em thi đại học Xây dựng Hà Nội được 24 điểm thì em có khả năng đỗ trường nào?
Do em khối nói dự thi khối nào nên Ban tư vấn khó có câu trả lời chính xác. Theo Ban tư vấn thì nếu em thi khối A chắc chắn em đã trúng tuyển do đó nhiều khả năng em đang đề cập đến khối V.
Hiện nay thì Ban tư vấn vẫn chưa có thông tin về việc xét tuyển NV2 khối V đối với các trường ĐH, CĐ. Nhưng thông tin này chỉ biết được khi các trường công bố điểm chuẩn NV1 mà thôi. Tuy nhiên, đối với các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi mà có xét tuyển khối V thì chắc chắn sẽ dành chỉ tiêu xét tuyển NV2. Với mức điểm 24 thì Ban tư vấn nghĩ em có nhiều cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường.
Em thi khối D khoa Tiếng Anh phiên dịch của ĐH Ngoại ngữ-ĐH Quốc gia Hà Nội. Điểm thi của em là 27 điểm (Tiếng anh nhân hệ số) nhưng khoa Tiếng anh Phiên dịch lấy điểm vào là 28 điểm, trong khi đó khối Anh sư phạm cùng ngành lấy 25 điểm. Vậy liệu em có trúng tuyển vào trường không? Trường sẽ chuyển điểm xuống các khoa còn lại hay như thế nào?( thuhuong_hp1101@yahoo.com)
Em nên lưu ý, trường ĐH Ngoại ngữ -ĐH Quốc gia HN lấy điểm chuẩn theo ngành. Thí sinh đăng ký vào ngành nào chỉ xét tuyển vào ngành đó. Nếu không đủ điểm vào ngành đăng ký thì đồng nghĩa là trượt NV1 chứ không có chuyện như em nghĩ là chuyển sang các khoa khác có điểm thấp hơn.
Như vậy xin khẳng định, nếu quả thật điểm chuẩn của ngành Tiếng anh phiên dịch là 28.0 điểm thì em đã trượt NV1. Tuy nhiên với mức điểm này em hoàn toàn có nhiều cơ hội khi làm hồ sơ tham gia xét tuyển NV2.
Em tham gia dự thi khối A . Đạt được số điểm là 14.75 theo quy định của bộ giáo dục là được làm tròn thành 15 điểm. Liệu khi trường ĐH em thi công bố điểm chuần là 15, em có khả năng trúng tuyển không?
Tất nhiên là em sẽ trúng tuyển nếu trường công bố điểm chuẩn là 15.0. Xin khẳng định với em với tổng điểm 3 môn là 14.75 thì chắc chắn được làm tròn là 15.0. Trên thực tế trong dữ liệu điểm thi của các trường thì có hai cột điểm tổng 3 môn. Một cột điểm tổng 3 môn thực và một cột điểm tổng 3 môn đã làm tròn.
Cơ sở để xây dựng điểm chuẩn dựa trên cột tổng điểm 3 môn đã làm tròn chứ không dựa trên tổng điểm thực của 3 môn.
Em đăng kí dự thi vào trường ĐH Kinh tế quốc dân. Em thi được 21 điểm, em ở khu vực 1, đối tượng ưu tiên 01. Em đăng kí khoa Kinh tế quốc tế (lấy 21,5 điểm). Vậy em có đỗ vào chuyên ngành mình đăng kí không?
Tất nhiên là em hoàn toàn trúng tuyển vào ngành mình đăng ký. Mức điểm 21.5 là dành cho thí sinh phổ thông ở KV3. Do đó, mức điểm chuẩn dành cho thí sinh ở KV1, đối tượng ưu tiên 01 chỉ là 18.0 mà thôi.
Em thi trường ĐH Hà Nội, ngành Tiếng Trung. Khi nhân đôi hệ số môn Tiếng Anh thì tổng điểm 3 môn của em là 22.75, em thuộc khu vực 2 thì liệu em có khả năng đỗ không?( dieudieu_00@yahoo.com.vn)
Theo thống kê của Ban tư vấn dựa trên tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên nếu có thì cho thấy đối với ngành Tiếng Trung:
+ Khối D1: có 390 thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt từ 23.0 trở lên là 152, từ 23.5 trở lên là 145.
Tổng số thí sinh đạt từ 24.0 trở lên là 134, từ 24.5 trở lên là 126, từ 25.0 trở lên là 114 và từ 25.5 trở lên là 101.
+ Khối D4: Tổng số thí sinh dự thi là 75. Số thí sinh đạt từ 22.0 trở lên là 31, từ 23.0 trở lên là 25 và từ 23.5 trở lên 24. Số thí sinh đạt từ 24.0 trở lên là 18.
Trong khi đó chỉ tiêu của ngành này dự kiến là 175 nên theo Ban tư vấn với với vùng điểm như vậy thì nhiều khả năng điểm chuẩn khối D1, D4 đều ở mức 23.0
Em được 23.0 điểm (làm tròn từ 22.75 lên) và lại có thêm 0,5 điểm ưu tiên khu vực thì chắc chắn cơ hội trúng tuyển của em sẽ rất cao.
Cho em hỏi em thi vào trường Đại học Kinh tế được 15.5 điểm. Nếu em không đủ điểm vào ngành em đã chọn thì em phải làm sao để vào được ngành khác của trường này có điểm chuẩn bằng hoặc dưới 15.5?
Điều này là không được phép. Em cần đặc biệt lưu ý điều này, đối với các trường lấy điểm chuẩn theo ngành thì để trúng tuyển thí sinh phải đạt mức điểm chuẩn mà ngành mình đăng ký trở lên. Nếu không đạt điểm vào ngành đăng ký thì đồng nghĩa là trượt NV1.
Chỉ có khối các trường lấy điểm chuẩn theo khối thi kết hợp với điểm chuẩn ngành thì thí sinh trượt ngành đăng ký dự thi sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi, có điểm chuẩn thấp hơn và còn chỉ tiêu.
Em trai tôi năm nay thi ĐH Hàng Hải, điểm thi là 16, là con thương binh đối tượng 06 và học phổ thông ở KV- 2NT. thì có khả năng đỗ vào ngành 108 - của ĐH Hàng Hải không? (binhlt1005@gmail.com)
Theo thống kê của Ban tư vấn dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên nếu có của thí sinh thì đối với ngành đóng mới và sữa chữa tàu thủy (mã ngành 108 - chỉ tiêu 180) thì có 683 thí sinh đăng ký.
Số thí sinh đạt từ 15.0 trở lên là 284. Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 16.0 thì có 252 thí sinh đủ điều kiện và nếu là 17.0 thì có 215 thí sinh. Nếu trường ấn định điểm chuẩn là 17.5 thì có 193 thí sinh trúng tuyển và nếu là 18.0 thì có 174 thí sinh. Do đó nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn là 17.5.
Với việc em bạn được 16 điểm lại ở khu vực KV2-NT, đối tượng ưu tiên 06 thì cơ hội trúng tuyển là khá rộng mở. Xin chúc mừng em bạn.
Em năm nay thi vào trường y dược học cổ truyền. Em được 20 điểm (đã cộng điểm khu vực) thế thì em có khả năng đậu vào trường không vậy? Nếu không đậu được trường này thì NV2 của em có khả năng vào được trường nào không? (tranvantho1990@gmail.com)
Trường HV Y Dược cổ truyển Việt Nam đã dự kiến ấn định điểm chuẩn vào trường là 20.5. Với việc đã cộng điểm ưu tiên khu vực mà chỉ có 20.0 điểm thì cơ hội trúng tuyển của em gần như không còn.
Theo Ban tư vấn thì với mức điểm 20.0 khối B thì em có thể đăng ký NV2 vào khối các ngành Nông, Lâm, Ngư thì cơ hội đỗ sẽ rất cao.
Ban Tư vấn tuyển sinh Dan tri