Thứ năm, 12/10/2017, 22h57

Dân vận là gần dân, hướng về cơ sở

Tham d bui l có nguyên Bí thư Thành y TP Lê Thanh Hi; Phó Bí thư Thưng trc Thành y Tt Thành Cang...

Bà Nguyn Th L -Trưng Ban Dân vn Thành y TP.HCM - trao Bng khen cho các đin hình “Dân vn khéo”Ảnh: H.C

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang biểu dương sự năng động sáng tạo trong công tác dân vận của Ban Dân vận Thành ủy. Và đề nghị cấp ủy, hệ thống chính trị TP luôn nắm chắc tình hình trong nhân dân, đặc biệt là cuộc sống của công nhân, nông dân, người nghèo từ đó tìm ra giải pháp thiết thực nhằm tác động, hỗ trợ, chăm lo, giảm bớt khó khăn cho dân. Tập trung triển khai phong trào dân vận khéo theo hướng thi đua vận động thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội. Các cơ quan nhà nước trong khi thực hiện chủ trương, chính sách, nhất thiết phải cân nhắc đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, phải xuất phát từ dân và chăm lo cho dân. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân. Tập trung dân vận khéo trong việc phát hiện ý tưởng, phương thức tạo ra sức mạnh tổng hợp, huy động sự tham gia của nhân dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan đơn vị...

“Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo dựng được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận. Đặc biệt, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, phát động thi đua dân vận khéo trong hệ thống về các sáng kiến tàm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo nghị quyết 217, 218, việc thực hiện các quyết định 935, 936, 944 của Ban Thường vụ Thành ủy làm sao vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh”, bà Nguyễn Thị Lệ -Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - nhấn mạnh.

Dịp này, 50 cán bộ dân vận được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; 111 điển hình “Dân vận khéo” năm 2017 được tuyên dương.

Huy Cn

Quảng cáo