Thứ hai, 25/10/2010, 14h10

Đánh giá thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

Nhằm chuẩn bị tổ chức hội thảo “Đánh giá thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học”, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến của cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học tại địa phương về công tác đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học. Theo đó, bộ yêu cầu các ý kiến đánh giá cần tập trung vào các nội dung: điều chỉnh nội dung dạy học môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học; triển khai thực hiện quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học; đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học từ năm học 2007- 2008 đến nay... Báo cáo đánh giá gửi về bộ trước ngày 25-11. Được biết, thời gian tổ chức hội thảo đánh giá thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 12-2010 tại Hà Nội và TP.HCM.
T.B