Thứ hai, 19/9/2011, 11h09

Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

Năm học 2011-2012, ngoài việc giảm tải chương trình, SGK, đối với tiểu học, đổi mới phương pháp dạy học cũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Việc đưa giáo trình giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy được coi là một trong những khâu đột phá và cũng là thử nghiệm để đổi mới phương pháp dạy học trong tương lai.
Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết: Năm học trước, chúng tôi phối hợp với Tập đoàn Unet đưa giáo trình Skycare vào dạy thí điểm ở một số trường tiểu học của 24 sở GD-ĐT. Trong sự kết hợp này, Vụ Giáo dục tiểu học xây dựng các bài học về tự nhiên, xã hội, còn Unet sẽ hình ảnh hóa các bài học này. Dạy như vậy bài học tự nhiên, nhất là đầu lớp 1 học sinh còn chưa biết chữ thì bài giảng sẽ thú vị và hấp dẫn với học sinh hơn rất nhiều. Đây là nhóm đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả.
PV: Như vậy năm nay bộ sẽ đưa chương trình này vào dạy ở tất cả các trường?
Đây không phải là danh mục nội dung tối thiểu do Bộ GD-ĐT yêu cầu. Do đó, chúng tôi chỉ vận động các trường cố gắng đưa vào giảng dạy. Bộ chỉ khuyến khích, hướng dẫn. Hiện nay, các trường đã có đủ điều kiện để đưa giáo trình này vào giảng dạy. Tinh thần là bộ thông báo, hướng dẫn, khuyến khích để địa phương phụ huynh cảm nhận cái này là thiết thực.
Có thể nói, giáo trình này rất thú vị, rất nhiều sở muốn được đưa vào các trường học nhưng kinh phí cho giáo trình này chưa có. Bộ có chỉ đạo gì không?
Thật ra khi đưa ra giáo trình này, chúng tôi hy vọng có hai cách. Một là các sở có thể trích một phần ngân sách chi cho hoạt động chuyên môn; hai là huy động nguồn xã hội hóa. Vì như tôi đã nói, Skycare không nằm trong danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định. Do đó các sở có thể tùy tình hình thực tế để làm.
Trong các phương pháp đổi mới của giáo dục tiểu học thì đã có phương pháp nào sử dụng hình ảnh sống động như Skycare hay chưa? Vì sao năm nay trong nhiệm vụ trọng tâm của tiểu học thì bộ có khuyến khích các trường đưa vào?
Cách đây ba năm, bộ yêu cầu về năm học đổi mới CNTT, giáo án điện tử. Nhưng trước đây thực hiện chủ yếu qua giáo án điện tử bằng các bài giảng nhỏ lẻ. Lần này chúng tôi phối hợp với Unet xây dựng toàn bộ các bài. Nhưng hiện nay vẫn làm mạnh ở các môn tự nhiên và xã hội. Chúng tôi vẫn mong muốn sau này có thể làm ở những môn khác, như địa lý, lịch sử: khi dạy về con Lạc cháu Hồng có thể bắt đầu từ hình ảnh thật của lễ hội đền Hùng rồi các lễ hội khác… Điều này, Tập đoàn Unet đã nhận lời.
Ở tiểu học tính khoa học phải cân đối với tính giáo dục, sư phạm trong kiến thức giảng dạy. Ở đây việc đổi mới phương pháp đang thực hiện theo kiểu tích hợp cả CNTT vào bài học thay vì cách dạy truyền thống. Lớp học vui, phù hợp lứa tuổi.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê (thực hiện)