Thứ hai, 17/8/2009, 14h08

Đưa âm nhạc, trò chơi dân gian, bài hát về ngành giáo dục vào nhà trường

Đó là một trong những nội dung hướng dẫn công tác HS-SV năm học 2009 – 2010 của Bộ GD-ĐT gửi đến Sở GD-ĐT các địa phương. Theo đó, chủ đề cuộc vận động năm học mới là học tập “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện việc tích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Tổ chức đưa âm nhạc dân gian, bài hát về ngành giáo dục, trò chơi dân gian vào nhà trường và cho HS tham gia tìm hiểu và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương. Dựa trên phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các địa phương cần chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp đối với HS cuối cấp; các hoạt động văn hóa, thể thao ngoại khóa và công tác y tế trường học… Các trường phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HS, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HS-SV, TDTT và y tế nhà trường.
P.V