Thứ hai, 30/7/2012, 15h07

Đưa nội dung biển, đảo vào chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) trong năm học 2012-2013. Theo đó, với các sở GD-ĐT, cần triển khai tập huấn cho giáo viên GDQP-AN ở trường THPT những nội dung kiến thức theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn học, trên cơ sở bài giảng điện tử đã được tập huấn cho giáo viên cốt cán, xây dựng bài giảng điện tử phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có. Song song đó triển khai bộ đề thi 1.025 câu hỏi GDQP-AN ở bậc THPT và bố trí nội dung thi thích hợp trong học kỳ, năm học. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở chỉ đạo các trường cập nhật kiến thức biển, đảo vào bài giảng Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia thuộc lớp 11; mở rộng giáo dục chính khóa và tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển, đảo và nhiệm vụ của các thế hệ công dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.
Đối với các trường ĐH, CĐ và trung tâm GDQP-AN sinh viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường, nhất là trường ngoài công lập phải có đủ giáo trình dùng chung cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cập nhật kiến thức “Biển, đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt Nam” vào bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trong giáo trình GDQP-AN (tập 1). Các đơn vị phải sử dụng giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự do NXB Giáo dục Việt Nam ban hành. Ngoài ra cần triển khai thực hiện chương trình GDQP-AN theo hệ thống tín chỉ cho những trường đủ điều kiện, theo quy định hiện hành. Các trường khác và trung tâm GDQP-AN sinh viên giáo dục, rèn luyện tập trung theo niên chế.
Riêng các trường TCCN, Bộ GD-ĐT yêu cầu phải mua sắm đủ giáo trình, thiết bị môn học để đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài ra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện môn học; quản lý chặt chẽ thời gian quy định trong chương trình; chống tình trạng cắt xén thời gian, bỏ nội dung, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết.
T.B