Chủ nhật, 12/1/2014, 21h01

Giảm áp lực hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường. Theo Bộ GD-ĐT, hiện ở một số trường phổ thông và các trung tâm GDTX…, cán bộ quản lý, giáo viên đang phải sử dụng nhiều loại hồ sơ, sổ sách ngoài những quy định của bộ. Việc này làm mất nhiều công sức, gây ảnh hưởng rất lớn đến thời gian giảng dạy, công tác và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên.
Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo các trường không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của bộ ban hành (có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở mỗi trường). Nhà trường cũng không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài giáo án, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, sổ điểm cá nhân (đối với giáo viên tiểu học) và sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). Theo Bộ GD-ĐT, để giảm áp lực sổ sách, các trường cần tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý như sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý tổng hợp các số liệu, hồ sơ quản lý nhà trường…
Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục không được chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành tới các trường các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu quản lý chuyên môn của nhà trường và của giáo viên.
PV