Thứ hai, 23/7/2012, 14h07

Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2012-2013, các trường ĐH, CĐ và TCCN phải tập trung tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 cũng như các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội… Bên cạnh đó, các trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên khoa lý luận chính trị ở các trường ĐH phổ biến cho HSSV về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; giáo dục pháp luật, giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS…; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông. Ngoài ra các trường cũng dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
Bộ GD-ĐT lưu ý các trường cần bố trí thời gian và hình thức sinh hoạt hợp lý, lồng ghép với các hoạt động để không làm ảnh hưởng đến việc học tập của HS-SV.
P.V