Thứ tư, 2/5/2012, 10h05

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các địa phương triển khai giảng dạy, phổ biến tài liệu “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX)”. Theo đó, đối tượng là học viên đang theo học chương trình bổ túc THCS và THPT. Ngoài ra, tài liệu này còn được dùng cho cán bộ, giáo viên của các cơ sở GDTX, học viên các lớp hướng nghiệp, nghề ngắn hạn, người lao động có nhu cầu theo học tại trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng. Thời gian giảng dạy các chuyên đề tính như tiết dạy học các môn văn hóa khác.
Tùy theo đặc điểm đối tượng và mục đích thực hiện, các sở GD-ĐT quy định thời lượng dạy đối với từng chuyên đề cho phù hợp, mỗi đợt có thể học một số chuyên đề hoặc cả 5 chuyên đề của tài liệu. Các trung tâm GDTX căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, có thể triển khai cho học viên học theo đơn vị lớp học văn hóa (mỗi tháng có thể học từ 1 đến 2 chuyên đề) hoặc học tập trung thành từng đợt cho nhiều lớp. Ngoài ra có thể tổ chức theo các hình thức khác như: Trò chơi, đóng kịch; các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, xử lý các tình huống về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...
Bộ GD-ĐT cho biết, việc đánh giá kết quả dạy - học sẽ dựa theo các câu hỏi cho sẵn sau mỗi chuyên đề hoặc các câu hỏi do giáo viên tự đưa ra có nội dung phù hợp đối tượng người học. Theo đó, trong mỗi chuyên đề, giáo viên chủ động kiểm tra (miệng, trắc nghiệm hoặc tự luận 15 phút); kết thúc các chuyên đề, giáo viên bố trí cho học viên làm bài kiểm tra (2 tiết) hoặc viết thu hoạch dưới hình thức một tiểu luận và đánh giá nhận thức của học viên theo thang điểm 10/10. Căn cứ kết quả đánh giá của giáo viên, giám đốc trung tâm GDTX cấp cho người học giấy chứng nhận đã học xong chương trình giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, sở GD-ĐT cần chỉ đạo các trung tâm GDTX hưởng ứng phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đơn vị; hướng dẫn các trung tâm GDTX trên địa bàn tổ chức thực hiện ngay từ đầu học kỳ I của năm học 2012-2013.
T.Bảo