Thứ bảy, 12/8/2017, 20h10

Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng nội dung cuộc họp PHHS đầu năm

Để chuẩn bị tốt cho cuộc họp phụ huynh học sinh (PHHS) đầu năm học 2017-2018, Sở GD-ĐT TP.HCM đã đề nghị lãnh đạo các trường trực tiếp xây dựng nội dung cuộc họp và triển khai chi tiết, cụ thể đến giáo viên chủ nhiệm. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ theo nội dung thống nhất trong toàn đơn vị.

Ngoài những nội dung về chương trình dạy học của nhà trường và các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, lãnh đạo trường tập trung trao đổi và thông tin đến PHHS những điểm quy định bắt buộc trong việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, vận động PHHS thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế cho con em trong năm học 2017-2018; lưu ý PHHS thực hiện đúng những quy định của Luật trẻ em trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con em. Đặc biệt, vận động PHHS thực hiện nghiêm Luật ATGT đường bộ; phối hợp tốt với nhà trường trong việc quản lý giờ giấc học tập, vui chơi và sinh hoạt của các em. Quan tâm đến việc thay đổi tâm sinh lý của học sinh để có giải pháp giáo dục cho phù hợp cũng như tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống…

Minh Phương