Thứ tư, 16/6/2010, 20h06

Hội thảo công tác GVCN lớp ở trường phổ thông

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo kết luận Hội nghị giao ban lần thứ 2 năm học 2009-2010 của vùng VII, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội thảo về “Công tác GVCN lớp ở trường phổ thông”. Mục đích của hội thảo là nhằm định hướng đổi mới nội dung, phương pháp công tác chủ nhiệm lớp và tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho GV phổ thông.
Theo đó, hội thảo sẽ tập trung vào 5 nội dung chính: Đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác GVCN lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay; Các yêu cầu đối với GV làm công tác chủ nhiệm lớp (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường phổ thông); Kinh nghiệm công tác GVCN lớp; Phương hướng, giải pháp tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên ở trường phổ thông; GVCN lớp với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hội thảo diễn ra tại Hải Phòng và TP.HCM (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7-2010).
T.D