Thứ ba, 14/11/2017, 23h48

Hơn 16.000 tỷ đồng đầu tư vận tải hành khách công cộng

Sở GTVT TP.HCM cho biết, từ nay đến năm 2020, TP cần hơn 16.121 tỷ đồng đầu tư vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ lãi vay cho các đơn vị vận tải đầu tư phương tiện giai đoạn từ năm 2018-2020 khoảng 256 tỷ đồng (đơn vị vận tải đầu tư và thành phố hỗ trợ lãi vay 70% kinh phí đầu tư xe buýt trong thời gian 7 năm); kinh phí trợ giá xe buýt là 8.196 tỷ đồng; kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng là 1.232 tỷ đồng (xây dựng bến xe buýt, bến kỹ thuật chuyên dụng, cải tạo trạm dừng và nhà chờ, xây dựng làn đường riêng, làn ưu tiên, nâng cấp hệ thống điều khiển trung tâm...).

Trong đó, dự kiến đầu tư phương tiện vận chuyển học sinh để đảm bảo theo chỉ tiêu đến năm 2020 phải đạt tối thiểu từ 15%-20% số lượng học sinh, sinh viên tại mỗi trường sử dụng xe buýt đi lại, với số lượng học sinh trên địa bàn thành phố hiện nay là 1.275.000 học sinh, dự kiến đến năm 2020 phải đạt tối thiểu 191.250 học sinh sử dụng xe buýt để đi lại.

Theo đó, số lượng học sinh dự kiến sử dụng đi lại trên các tuyến xe buýt phổ thông chiếm khoảng 55% (tương ứng với 105.187 học sinh) và theo hình thức đưa rước là 45% (tương ứng với 86.063 học sinh), cần 7.682 chuyến/ngày với 1.219 xe loại 29 chỗ.

Tổng mức đầu tư xe phương tiện dự kiến là 1.829 tỷ đồng và dự kiến mức hỗ trợ lãi vay trong 7 năm tạm tính theo chính sách đầu tư 1.680 xe buýt đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 26-8-2016 là 1.206 tỷ đồng và tổng trợ giá dự kiến trong giai đoạn 2018-2020 là 600 tỷ đồng.

K.N