Chủ nhật, 1/12/2013, 12h12

Hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu vùng

(GD TP.HCM): - Công đoàn Giáo dục TP.HCM vừa có công văn hướng dẫn số 392/CV-CĐGD gửi hội đồng quản trị, thủ trưởng và chủ tịch công đoàn các cơ sở giáo dục ngoài công lập về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2014. 
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-1-2014 đối với doanh nghiệp (DN) trong nước và DN Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài (nghị định 182/2013/NĐ-CP): Vùng I: 2.700.000 đồng/ tháng; vùng II: 2.400.000 đồng/ tháng; vùng III: 2.100.000 đồng/ tháng và vùng IV: 1.900.000 đồng/ tháng. Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang áp dụng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài (nghị định 103/2012/NĐ-CP): Vùng I: 2.350.000 đồng/ tháng; vùng II: 2.100.000 đồng/tháng; vùng III: 1.800.000 đồng/ tháng và vùng IV: 1.650.000 đồng/ tháng. Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang áp dụng đối với DN trong nước (nghị định 103/2012/NĐ-CP): Vùng I: 2.350.000 đồng/ tháng; Vùng II: 2.100.000 đồng/ tháng; vùng III: 1.800.000 đồng/ tháng và vùng IV là 1.650.000 đồng/ tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng trên địa bàn TP.HCM từ ngày 1-1-2014 là 2.700.000 đồng/tháng (vùng I). Riêng DN đang hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ 1-1-2014 là 2.400.000 đồng/tháng (vùng II).
Tuy An