Thứ hai, 22/2/2010, 14h02

Hướng dẫn mua sắm đồ dùng học tập cho bậc mầm non

(GD TP.HCM): - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc mua sắm trang thiết bị Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non. Theo đó việc mua sắm trang thiết bị Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học được chia gồm 6 nhóm lớp sau: Nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi; Nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi; Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi; Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi; Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi; Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
Căn cứ vào Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2010.
T.S