Thứ năm, 14/6/2018, 20h33

Khẩn trương đảm bảo 100% bệnh nhân HIV có thẻ BHYT

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho tiếp cận thuốc kháng HIV và hướng tới mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Hội nghị do Bộ Y tế tổ chức ngày 13-6 tại Cần Thơ.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2018, nguồn thuốc ARV cho các bệnh nhân tham gia điều trị ARV được hỗ trợ chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu y tế và dân số; nguồn viện trợ không hoàn lại của Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét và Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR). Nhưng sau năm 2018 các nguồn viện trợ trên giảm dần. Do vậy, ngày 31-7-2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế và dân số, trong đó có Dự án phòng, chống HIV/AIDS với nội dung quy định “Thuốc kháng virus HIV từ năm 2019 thanh toán từ quỹ BHYT đối với đối tượng có thẻ BHYT, các đối tượng khác chưa được thanh toán thuốc từ quỹ BHYT do ngân sách chương trình thanh toán”.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho rằng: “Việc thanh toán đối với bệnh nhân HIV qua BHYT là bắt buộc, được thể chế bằng luật. Vì vậy, các địa phương triển khai sớm càng tốt. Kiện toàn cơ sở điều trị ARV, khẩn trương ký hợp đồng với BHXH. Đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch điều trị bệnh nhân HIV từ các nguồn viện trợ sang điều trị BHYT. Cần thiết phải lập cơ sở dữ liệu quốc gia về HIV/AIDS. Đối với ngành y tế, không phát triển thêm các phần mềm quản lý mà nên hỗ trợ BHXH triển khai thực hiện phần mềm. Các tỉnh, thành phố khẩn trương đảm bảo 100% bệnh nhân HIV có thẻ BHYT. Xây dựng kế hoạch có ngân sách đồng chi trả, tham mưu cho UBND trình HĐND tỉnh, thành phố phê duyệt. Vì theo quyết định của Thủ tướng, đồng chi trả đối với bệnh nhân HIV có thẻ BHYT là không yêu cầu đối tượng này đồng chi trả mà tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ”. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH sớm có hướng dẫn cụ thể như: thanh toán đồng chi trả, biểu mẫu…

Ngoài ra, để hoàn thành mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tỉnh, thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đảm bảo ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV giai đoạn 2018-2020. Về thuốc ARV, lộ trình chuyển giao điều trị HIV/AIDS sang nguồn BHYT trong năm 2019 sẽ có 191 cơ sở điều trị tại 63 tỉnh, thành phố nhận thuốc ARV nguồn BHYT.

Đ.P