Thứ năm, 13/10/2011, 20h10

Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non định kỳ 5 năm

Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của trường mầm non còn thời hạn, nhưng trường lại không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì giấy chứng nhận kiểm định sẽ bị thu hồi. Đó là quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
                            Ảnh minh họa. Nguồn: phapluatvn.vn
Cũng theo quy định, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là 5 năm, tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; trường mầm non đạt cấp độ 1 (gồm 5 tiêu chuẩn), sau ít nhất hai năm học, được đăng ký đánh giá để nâng lên cấp độ 2 (có ít nhất 80% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 1).
Bộ Giáo dục và Đào tạo còn quy định, Hội đồng tự đánh giá có ít nhất 5 thành viên do hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch hội đồng. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập thông tin, minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá của trường. Bên cạnh đó, Hội đồng này còn được quyền đề nghị hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá nếu cần thiết.
Các quy định trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2011.
Theo Việt Anh
(ĐCSVN)