Thứ bảy, 13/1/2018, 20h13

Kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

Là chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức tại TP.HCM...

Tại đây, ông Trần Cẩm Tú - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - cho biết: Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được triển khai với tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị cao, giành được những kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung, giải pháp, biện pháp thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2018. Theo đó, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới để đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị cần sớm ban hành quy chế, quy tắc ứng xử của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên; có thêm thước đo hiệu quả công việc để kiểm tra vì hiện nay kiểm tra mới chỉ tập trung vào bằng cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành kiểm tra Đảng đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và ban kiểm tra các cấp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục tham mưu, giúp Trung ương và cấp ủy xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra khi tổ chức, Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

Minh Hà