Thứ hai, 31/5/2010, 16h05

Lịch thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT 2010

Giáo dục THPT
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
2-6-2010
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3-6-2010
Sáng
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
4-6-2010
Sáng
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Giáo dục thường xuyên
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
2-6-2010
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
 7 giờ 30
Chiều
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3-6-2010
Sáng
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
4-6-2010
Sáng
Toán
150 phút
7 giờ 25
 7 giờ 30
Chiều
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Trong đó, các môn ngoại ngữ, hóa học (giáo dục THPT) và vật lý, hóa học (GDTX) thi theo hình thức trắc nghiệm.
P.V