Thứ năm, 21/3/2013, 09h03

Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt

Học sinh TP.HCM trong lần đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục. Ảnh: N.Anh

(GD TP.HCM): - Đó là thông điệp chính trong “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người” mà Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam phát động và tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28-4-2013. Theo chương trình, mỗi sở GD-ĐT chỉ đạo một cơ sở giáo dục hoặc một trung tâm học tập cộng đồng làm tốt mô hình kết hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên tổ chức sự kiện với chủ đề “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học”.
Bộ GD-ĐT yêu cầu mỗi sở GD-ĐT chỉ đạo phát động các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng tìm hiểu việc đầu tư cho giáo dục của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức dân sự... trên địa bàn; kêu gọi cộng đồng cùng quan tâm và huy động thêm những nguồn lực đầu tư cho giáo dục...
H.Tuân