Thứ Ba, 21/04/2015, 09:56 (GMT+7)
 
 

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM: Ra mắt bộ sách kỉ niệm 30 năm thành lập

Thứ Sáu, 13 Tháng mười một 2009, 14:11 GMT+7

Bộ sách kỉ niệm 30 năm thành lập NXBGD tại TP.HCM là kết tinh thành quả nghiên cứu công phu, lao động bền bỉ, sáng tạo của đội ngũ tác giả và cán bộ NXBGD Việt Nam trong nhiều năm. Bộ sách này thực sự đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của học sinh, sinh viên, giáo viên ở các bậc học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục và đông đảo bạn đọc nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí.
Đội ngũ tác giả tham gia biên soạn bộ sách là các nhà khoa học, các nhà giáo, nhà quản lí thuộc nhiều lĩnh vực, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, gắn bó thủy chung với NXBGD Việt Nam, có uy tín đối với độc giả trong và ngoài nước.
 
Có khá nhiều tác phẩm trong bộ sách này là những công trình đầu tiên ở nước ta giới thiệu những thành tựu, những ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống của một số ngành khoa học mới đang được thế giới quan tâm hoặc trình bày những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn đối với thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với kinh tế thế giới hiện nay của nước ta. Đó là những tác phẩm: Cơ sở công nghệ sinh học (4 tập), Công nghệ tế bào gốc, Polysaccaride: hoạt tính sinh học và ứng dụng, Công nghệ micrô và na nô điện tử, Môi trường tài nguyên đất Việt Nam, Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945-2000), Địa lí các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam. Bên cạnh việc giới thiệu những công trình khoa học trên đây, bộ sách cũng giới thiệu một số cuốn sách tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu của một số nhà khoa học, nhà văn, và một số tác phẩm văn học thế giới, như Hoàng Tuệ tuyển tập, Thiếu Sơn - Nghệ thuật và nhân sinh, Anh hùng ca Iliadde Anh hùng ca Odyssée của Homère (nhà văn Hoàng Hữu Đản dịch trọn vẹn thành thơ, dày hơn 1.200 trang).
Chức năng chủ yếu của NXB Giáo dục là xuất bản sách phục vụ việc dạy - học trong nhà trường. Điều này cũng thể hiện rất rõ qua nội dung và số lượng các cuốn sách của bộ sách. Đó là những cuốn: Văn học Việt Nam sau 1975 và việc giảng dạy trong nhà trường, Giảng văn văn học Việt Nam (trung học phổ thông), Dạy - học hình học 11 (sách kèm đĩa), Bộ sách Giải toán dùng cho học sinh lớp chuyên trung học phổ thông, Một số vấn đề dạy tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở tiểu học, Sổ tay kiến thức khoa học và đời sống dành cho học sinh tiểu học, Thuật ngữ địa lí dùng trong nhà trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm sách phục vụ dạy - học tiếng các dân tộc thiểu số. Những cuốn sách này đều trực tiếp bàn về những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn giáo dục như đổi mới phương pháp dạy - học từ bậc tiểu học đến bậc trung học, nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường hiện nay. Ngoài các cuốn sách trên, còn có các cuốn từ điển tường giải: Từ điển giáo khoa tin học, Từ điển pháp luật phổ thông, Từ điển tâm lí học; từ điển đối chiếu: Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên: toán cơ - tin, Từ điển Anh - Việt khoa học tự nhiên – khoa học trái đất… Những cuốn từ điển này thực sự là sách công cụ giúp cho việc học tập của sinh viên, việc nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên không chỉ ở bậc cao đẳng và đại học.
Hằng năm, những công trình nghiên cứu, khảo cứu, dịch thuật về văn hóa dân tộc đã được đầu tư đưa vào kế hoạch xuất bản. Loại sách về những công trình này cũng chiếm một tỉ lệ khá lớn trong bộ sách kỉ niệm 30 năm thành lập NXBGD tại TP.HCM. Đó là những tác phẩm: Khái luận văn tự học chữ Nôm, Tư liệu Truyện Kiều – Thử tìm hiểu bản sơ thảo “Đoạn trường Tân Thanh”, Lê Quý Đôn tuyển tập (5 tập), Ô châu cận lục, Hợp tuyển văn học trung đại tập - Tập 3,… Đọc những tác phẩm này - những tác phẩm khoa học giàu tính nghệ thuật, những tác phẩm góp phần làm sáng tỏ bản sắc văn hóa dân tộc - chúng ta càng hiểu thêm sức sống mãnh liệt của tinh thần sáng tạo văn hóa Việt Nam.
Hồng Châu

Xem bài theo ngày:  
 
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
TỜ BÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA GIA ĐÌNH BẠN