Chủ Nhật, 19/04/2015, 21:08 (GMT+7)
 
 

3 công khai trong giáo dục

Thứ Hai, 02 Tháng mười một 2009, 16:11 GMT+7

Vấn đề công khai trong giáo dục đang được người học, phụ huynh người học và xã hội rất quan tâm; công khai trong giáo dục là cơ sở phát huy dân chủ trong hoạt động nhà trường; Việt Nam cam kết với thế giới về công khai; các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn thành phố đã thực hiện công khai nhưng chưa thống nhất. Sở GD-ĐT TP.HCM phổ biến Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với CSGD của hệ thống giáo dục quốc dân. Việc phổ biến, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với hoạt động thực tiễn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.
Công khai nhằm đảm bảo: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Dân ở đây là người học, phụ huynh, các thành viên của CSGD và xã hội. Theo đó, các thành viên trong cơ sở giáo dục, người học, phụ huynh người học và xã hội cùng thực hiện những nội dung công khai. Người học, các thành viên CSGD và xã hội tham gia giám sát và đánh giá CSGD theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc công khai:
- Việc thực hiện công khai của các CSGD phải đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai qui định trong quy chế này.
- Thông tin được công khai tại các CSGD và trên các trang thông tin điện tử phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.
Nội dung công khai: Ở các bậc học có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng nội dung yêu cầu CSGD công khai gần giống nhau, bao gồm 3 công khai chính: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng: CSVC; đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên; công khai thu, chi tài chính.
Hình thức công khai:
Nội dung 1: Công khai trên trang thông tin điện tử của các CSGD vào tháng 6 hàng năm và cập nhật vào tháng 9 khi khai giảng năm học.
Nội dung 2: Niêm yết công khai tại bảng tin của các cơ sở CSGD đảm bảo thuận tiện cho học sinh, cha mẹ học sinh tiếp cận được các thông tin trên.
Nội dung 3: Riêng về mức thu học phí và các khoản thu khác của cả năm học cho tất cả các khối lớp sẽ được công khai trên trang thông tin, niêm yết tại bảng tin và phổ biến trong đại hội cha mẹ học sinh.
Thời điểm công khai: Nội dung 1 và 2 công khai vào tháng 6 hàng năm và cập nhật vào đầu năm học (tháng 9). Nội dung 3: Công khai thu - chi tài chính cần phân biệt đối tượng học sinh mới và học sinh đang theo học. Đối với học sinh mới: cơ sở giáo dục công khai trước khi tiếp nhận (bậc mầm non), trước khi tuyển sinh (phổ thông, GDTX, TCCN). Đối với học sinh đang theo học: CSGD công khai cho cha mẹ học sinh (mầm non), học sinh (phổ thông, GDTX) vào đầu năm học.
Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ban hành ngày 7-5-2009, có hiệu lực kể từ ngày 22-6-2009.
Phòng Pháp chế, Sở GD-ĐT TP.HCM
(Số tới: Một số câu trả lời liên quan đến 3 công khai)

Xem bài theo ngày:  
TỜ BÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA GIA ĐÌNH BẠN