Thứ năm, 18/5/2017, 21h56

Ngành cơ yếu phải bí mật, kịp thời trong mọi tình huống

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn huy hiệu lên cờ truyền thống của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: H.C

Sáng 18-5, tại TP.HCM, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và phát biểu. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Năm 1961, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn hết sức cam go, khốc liệt. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cơ yếu Việt Nam “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo” lập nên nhiều chiến công đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành cơ yếu Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Chủ tịch nước nói.

Đồng thời lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, trong đó chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ, lọt bí mật quốc gia, bí mật nội bộ. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động tình báo, gián điệp, bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi phải củng cố, phát triển lực lượng cơ yếu, bảo đảm mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống...

Huy Cận