Thứ hai, 27/6/2011, 15h06

Nhiều sáng kiến kinh nghiệm sáng tạo, thiết thực

Năm nay, các sáng kiến kinh nghiệm ở tiểu học đều thể hiện được những vấn đề cần giải quyết trong quá trình dạy học. Ảnh: Hạnh Du
Theo đánh giá của Hội đồng xét chọn sáng kiến kinh nghiệm bậc tiểu học năm học 2010-2011 (Sở GD-ĐT TP.HCM), nội dung các đề tài viết sát với thực trạng giáo dục tiểu học, phản ánh được các vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay về đổi mới quản lí và dạy học. Hầu hết các bài viết đều có sự đầu tư, thể hiện được những vấn đề cần giải quyết, thể hiện được quá trình tư duy và biện pháp thực hiện thiết thực, sáng tạo, khả thi để nâng cao hiệu quả - chất lượng của vấn đề. Một số đề tài đã nêu được kết quả thực hiện bằng những số liệu cụ thể để đối chiếu, so sánh và minh chứng kết quả đạt được của mục tiêu đề tài một cách thuyết phục qua từng giai đoạn công tác. Ngoài ra, nhóm đề tài năm nay rất phong phú, đa dạng tập trung vào các nội dung như: nâng cao chất lượng dạy học các bộ môn; tổ chức hoạt động dạy học trên lớp, hoạt động ngoại khóa; rèn kỹ năng viết chữ, giữ vở, viết đúng chính tả; sử dụng phương tiện thiết bị dạy học hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy học; đổi mới công tác quản lí nhà trường, chủ nhiệm lớp...
Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề đặt ra có phạm vi khá rộng nhưng không nêu ra được giải pháp thực hiện cụ thể, không sát với đối tượng, mục tiêu của đề tài. Một số đề tài chưa phải là sáng kiến. Bài viết còn mang tính lí luận, nặng về lí thuyết, ghi chép thông tin từ mạng, viết lại từ sách vở, tài liệu hoặc những việc quy định phải làm của một giáo viên, thuật lại các chuyên đề đã triển khai mà không nêu được biện pháp và kết quả thực hiện.
Được biết, năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TP.HCM đã nhận 858 bài sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn TP, với kết quả như sau: 166 bài đạt loại A; 569 bài đạt loại B; 123 bài loại C.
P.V