Thứ sáu, 6/9/2013, 13h09

Ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam

(GD TP.HCM): - Sáng 5-9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về việc đồng ý để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Mặt trận Hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch mặt trận, thay ông Huỳnh Đảm.
Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII do bà Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày nêu rõ: Căn cứ điều lệ mặt trận, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch mặt trận thay ông Huỳnh Đảm, Đoàn chủ tịch mặt trận thống nhất đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Đồng ý để Chủ tịch Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Mặt trận Hiệp thương cử bổ sung vào mặt trận, Đoàn chủ tịch, Ban Thường trực mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch mặt trận khóa VII.
Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước; cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.
N.Huê