Chủ nhật, 5/9/2010, 16h09

Phát triển giáo dục đào tạo là nhiệm vụ chiến lược(*)

LTS: Nhân ngày khai giảng năm học mới 2010-2011, Giáo Dục TP.HCM xin trích đăng bài phát biểu của đồng chí Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Tự hào thành tích nổi bật

Thành phố chúng ta tổ chức thực hiện tốt năm học 2009-2010 với nhiệm vụ “Đổi mới toàn diện nhà trường, hướng tới mục tiêu xây dựng nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập”. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước xóa dần khoảng cách giữa khu vực nội thành, vùng ven và ngoại thành. Duy trì chất lượng công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và hoàn thành công tác phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố vào năm 2009, trước kế hoạch gần 2 năm.
Công tác quy hoạch mạng lưới trường học đã được thực hiện trên địa bàn 24/24 quận, huyện. Tiến độ xây dựng trường lớp được đẩy mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của thành phố không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.
Toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Công tác tổ chức thi cử, tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, khoa học, công bằng. Kết quả trong năm học 2009-2010 cho thấy tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học đều giảm, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng cao, tổng số trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 96,6%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 94,6%.
Ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt chuẩn bị cho năm học mới này, thành phố đã quyết định đầu tư 34 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp - phục vụ bình ổn giá thấp hơn thị trường từ 10-15% các loại: sách, cặp, vở, quần áo, dụng cụ học tập… tạo điều kiện cho hơn 1 triệu học sinh thành phố an tâm học tập.
Với những thành tích nổi bật đạt được trong năm học 2009-2010 vừa qua, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, toàn thể quý thầy cô và các em học sinh thân yêu, vượt qua những khó khăn, thách thức, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, đạt nhiều thành tích tốt trong năm học vừa qua, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009; xứng đáng được đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ GD-ĐT.
Phấn đấu xây dựng nền giáo dục tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc
Thành phố đang chuẩn bị bước vào năm học mới 2010-2011, trong bối cảnh cùng với cả nước nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Đặc biệt đầu năm 2011, cả nước ta bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thành phố còn thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và khẳng định sự nghiệp giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá, là động lực quan trọng, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong những năm sắp tới rất vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề. “Để phấn đấu đến năm 2020 có một nền giáo dục tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” là mục tiêu mà Đảng đã giao cho ngành giáo dục và đào tạo nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII trong tình hình mới. Lãnh đạo thành phố cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-2011, đồng thời mong muốn ngành giáo dục đào tạo thành phố cần chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội toàn thành phố để tiếp tục thực hiện tốt các định hướng và nhiệm vụ cơ bản như sau:

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao cờ thi đua cho các đơn vị tại lễ tổng kết năm học 2009 - 2010. Ảnh: Q.Huy
- Tiếp tục phát huy và không ngừng nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đạo đức trong lực lượng sư phạm và trong sinh viên, học sinh, tích cực phát huy truyền thống yêu nước, chấp hành tốt luật pháp, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với bản thân và với cộng đồng.
- Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, giáo dục toàn diện và dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, luôn xứng đáng là đơn vị đi đầu của cả nước về giáo dục và đào tạo, là trung tâm hàng đầu về giáo dục và đào tạo của khu vực và của cả nước, kể cả khu vực Đông Nam Á.
- Tích cực đổi mới quản lý, nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà trường, đủ sức đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong quá trình hội nhập, không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập bậc trung học, thực hiện phổ cập tin học và ngoại ngữ cho tất cả học sinh, từng bước xây dựng nhà trường hiện đại.
- Tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011; giải quyết sự bất hợp lý về cơ cấu học phí, giá trị đầu tư xã hội và việc huy động sức dân cùng với Nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục bền vững, quan tâm giáo dục nhân cách cho học sinh, không để xảy ra tình trạng bạo hành trong học đường, ảnh hưởng của trò chơi trực tuyến có nội dung xấu…
- Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt của thành phố và các quận huyện, tích cực thúc đẩy nhanh xây dựng trường, lớp, góp phần quan trọng phục vụ yêu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân và tiến trình hội nhập phát triển của xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng các trường học, hỗ trợ học sinh nghèo.
 Tích cực đổi mới cơ chế quản lý nhà trường, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ, đảm bảo điều kiện tốt cho lực lượng sư phạm phát triển mạnh về quy mô và chất lượng.
- Đẩy mạnh giao lưu quốc tế nhằm thu hút đầu tư, giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và các nước có giáo dục phát triển nổi bật. Củng cố và quản lý có hiệu quả các trường quốc tế và các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Xây dựng và khuyến khích các mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, hiệu quả đang là xu hướng phát triển đáp ứng đòi hỏi của thành phố trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Phát huy truyền thống, đào tạo nhân tài
Trong những ngày qua, đất nước Việt Nam chúng ta vô cùng tự hào với những thành tích nổi bật của giáo sư Ngô Bảo Châu, người vừa được trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới. Để Việt Nam có thể vươn lên tầm cao của khu vực và thế giới, đòi hỏi chúng ta cần có nhiều nhân tài như giáo sư Ngô Bảo Châu. Tôi mong rằng ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành trong các năm qua, góp phần cùng cả nước đào tạo nhân tài cho đất nước, xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN giàu mạnh. Đặc biệt là các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, lòng yêu nước, là con ngoan, trò giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, là công dân hữu ích cho thành phố và đất nước.
Xin kính chúc các đồng chí, các vị phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh toàn thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm học mới 2010-2011.
Chủ tịch UBND TP.HCM
Lê Hoàng Quân
 (*) Tựa bài và tít nhỏ do Giáo Dục TP.HCM đặt