Thứ ba, 9/4/2013, 21h04

Phê duyệt Đề án nông thôn mới giai đoạn 2012-2015

(GD TP.HCM): - UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án nông thôn mới xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi giai đoạn 2012-2015. Theo đó, trong giai đoạn này, người dân sẽ được tạo điều kiện ổn định sản xuất, được chỉnh trang khu dân cư, cải thiện bộ mặt nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng 1,5-1,8 lần so với lúc xây dựng đề án. Cơ cấu kinh tế theo hướng: Nông nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại. Đào tạo nghề và giới thiệu giải quyết việc làm cho 1.000 lao động ngắn hạn và dài hạn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn TP (dưới 12 triệu đồng/người/năm) phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành dưới 2% (so với tổng số hộ dân) chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá. Lao động qua đào tạo nghề trên tổng số lao động đang làm việc đạt trên 70%. Mạng lưới giao thông nông thôn được xây dựng chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản. Toàn bộ các tuyến đường từ xã tới các ấp được nhựa hóa. Trường, lớp được kiên cố hóa, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phương tiện dạy học. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%...
T.N