Thứ hai, 8/2/2010, 16h02

Phòng GD-ĐT thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Sử dụng Internet phục vụ công tác quản lý trường học

Các cựu GV-CBQL về hưu và đội ngũ kế thừa

Nhiều năm qua, Phòng GD-ĐT thị xã Tây Ninh thực hiện tốt công tác xã hội hóa, vận động các Mạnh thường quân đóng góp. Nhiều trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại hơn nhờ được đầu tư từ nguồn vận động này.
Ngành GD-ĐT thị xã Tây Ninh hiện có 1.385 CB-GV-CNV, trong đó giáo viên trực tiếp đứng lớp là 981, chiếm 71,5%. Tỷ lệ giáo viên trên lớp ở bậc mầm non chiếm 1, 7%, ở bậc tiểu học là 1,38, ở bậc THCS là 2,07%. Tất cả giáo viên ở ba bậc học mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
Năm học 2008-2009, ngành GD-ĐT thị xã Tây Ninh tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức chuyên đề sử dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, khai thác tính năng phần mềm phù hợp với môn học. Hiện nay, có 25/50 trường sử dụng việc soạn giáo án điện tử ở một số bộ môn giúp cho việc giảng dạy ngày càng hiệu quả hơn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cuối năm học 2008-2009, học sinh được lên lớp thẳng đạt 9.560/9.705 em, tỷ lệ 98,5%. Ngành GD-ĐT thị xã thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, đánh giá xếp loại học sinh chính xác đúng thực chất. Đội ngũ giáo viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ và nâng tay nghề, hội giảng cấp tỉnh đạt 54/57 giáo viên đăng ký, vòng thị đạt 156/162 giáo viên đăng ký. Học lực của học sinh người dân tộc đạt 175/202 em, đạt tỷ lệ 86,63%, giảm 15,2% so với năm trước, duy trì sĩ số học sinh dân tộc đạt tỷ lệ 100%. Tổng số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học là 1.787/1.787, đạt 100%. Kết quả chăm sóc và giáo dục trẻ cũng từng bước cải thiện đáng kể. Về sức khỏe: Nâng dần số trẻ kênh A, kênh B và xóa kênh C vào cuối năm… Về mặt học lực, ngành đã tổ chức thành công Hội thi Bé ngoan cấp tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Các nhóm, lớp mầm non đã thực hiện tốt các quy định về chuyên môn và tham gia các hội thi, chuyên đề của ngành tổ chức.
Công tác CMC-PCGD ở bậc tiểu học đúng độ tuổi, PCGD bậc THCS tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, nâng cấp, tạo cảnh quan trường lớp. Đặc biệt, đã có 50/50 đơn vị trường sử dụng Internet phục vụ công tác quản lý, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. UBND thị xã còn chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã và Trung tâm Quản lý dự án thị xã thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường học và đã hoàn tất hồ sơ xây dựng nhiều điểm trường.
P.V
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi năm học 2008-2009, ở cấp tỉnh phòng GD-ĐT thị xã đạt giải I toàn đoàn và 41 giải cá nhân. Riêng cuộc thi giải toán nhanh trên máy tính Casio cấp tỉnh đạt giải III toàn đoàn và 4 giải cá nhân. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt giải I toàn đoàn với 18 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 15 huy chương đồng ở các bộ môn. Cũng trong năm học 2008-2009, Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp tỉnh đạt giải III toàn đoàn, trong đó có 13 giải của học sinh và 3 giải của giáo viên.