Thứ tư, 6/1/2010, 15h01

Quy chế công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia

Theo dự thảo quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường trung học) đạt chuẩn quốc gia do Bộ GD-ĐT ban hành, thời hạn công nhậnđạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận. Có 5 tiêu chuẩn để xét công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Tiêu chuẩn 1 (Tổ chức nhà trường):Lớp học phải có đủ các khối lớp của cấp học; có nhiều nhất là 45 lớp (lớp có không quá 45 học sinh); có tổ chuyên môn (hàng năm giải quyết được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy – học và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên); tổ văn phòng (đảm nhận công việc văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học...); hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường; tổ chức Đảng và các đoàn thể.
Tiêu chuẩn 2 (Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên):Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo điều lệ trường trung học; có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học...
Tiêu chuẩn 3 (Chất lượng giáo dục):Có tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6% (trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%); có tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên và loại yếu, kém không quá 5%; hạnh kiểm : Loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên và loại yếu không quá 2%.
Tiêu chuẩn 4 (Cơ sở vật chất và thiết bị):Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.
Tiêu chuẩn 5 (Công tác xã hội hoá giáo dục): Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường...
Quy chế cũng quy định, hết thời hạn 5 năm kể từ khi trao bằng công nhận đạt chuẩn, các trường làm các thủ tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.
P.V