Thứ năm, 14/6/2018, 20h54

Ra mắt Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên

Trung ương Đoàn vừa tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Theo đó, cổng thông tin này được thể hiện trên 2 loại hình: website ytuongsangtao.net và ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”, xây dựng theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, hài hòa về bố cục, bảo đảm dung lượng thông tin lớn. Cổng thông tin xây dựng một số chuyên mục như: Ý tưởng sáng tạo, diễn đàn, tin tức, thống kê, câu chuyện sáng tạo, thư viện. Đây là địa chỉ kết nối, chia sẻ các ý tưởng sáng tạo và tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến của thanh thiếu niên; kết nối các ý tưởng tới cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư... Bên cạnh đó, cổng còn cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về phát triển, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; nêu gương điển hình các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo; xây dựng các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng trong những lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của giới trẻ…Dịp này, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ phát động cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính.

V.Phong