Thứ năm, 7/12/2017, 15h02

Rà soát chặt chẽ chi phí điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Để đảm bảo việc ký kết và thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (khám chữa bệnh) bảo hiểm y tế năm 2018 theo đúng quy định hiện hành, hiệu quả trong quản lý quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động phối hợp với Sở Y tế để xác định, lập và công bố danh sách các cơ sở đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Đối với cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các cơ sở này để tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018, hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Tạm thời chưa ký hợp đồng đối với các cơ sở khám chữa bệnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định có tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế trong năm 2017.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh đề nghị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thẩm định chặt chẽ, xác định đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước khi ký hợp đồng. Với bệnh viện tư nhân, cần tổ chức thẩm định kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, danh mục dịch vụ kỹ thuật để thống nhất áp dụng mức giá theo hạng bệnh viện công lập tương đương. Với phòng khám đa khoa tư nhân, cần tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu cần thiết phải ký thêm hợp đồng để phục vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Ưu tiên lựa chọn ký hợp đồng khám chữa bệnh với các phòng khám có đầy đủ các chuyên khoa cơ bản, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm thực hiện trong giờ hành chính để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, không phải chuyển người bệnh đến khám chữa bệnh tại cơ sở khác do thiếu chuyên khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm thực hiện ngoài giờ hành chính.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý Bảo hiểm xã hội các địa phương thống nhất với cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ phải ghi cụ thể trong hợp đồng thời gian làm việc ngoài giờ trong tuần; cam kết về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cam kết chuyển dữ liệu khám chữa bệnh ngay sau khi người bệnh bảo hiểm y tế ra viện và chuyển dữ liệu khám chữa bệnh đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của Bộ Y tế; phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng, nhất là kiểm tra chặt chẽ về nhân lực đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo cơ sở khám chữa bệnh có số lượng bác sĩ đăng ký hành nghề toàn thời gian luôn đạt từ 50% trở lên trong tổng số bác sĩ đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh đó. Bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh phải được phân công nhiệm vụ khám chữa bệnh theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề hoặc quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cấp có thẩm quyền. 

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc đăng ký hành nghề của người hành nghề khám chữa bệnh theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh nhưng không được đăng ký hành nghề cùng thời gian tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau, tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ/năm theo quy định của Bộ luật Lao động, người hành nghề phải đảm bảo hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề đã đăng ký.

Cán bộ giám định BHYT giám sát chỉ định thuốc, kỹ thuật cận lâm sàng các bệnh án tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê nhằm đảm bảo quyền lợi người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương kiểm tra, rà soát việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh những dịch vụ kỹ thuật chưa đủ điều kiện để thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế (do người thực hiện không đủ điều kiện theo quy định, máy móc thiết bị lắp đặt chưa đủ điều kiện thanh toán...); rà soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn; trường hợp phát hiện lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan chức năng của tỉnh để đề xuất việc tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Chu Thanh Vân (TTXVN)