Chủ nhật, 11/2/2018, 17h20

Rà soát lại hồ sơ ứng viên chức danh GS, PGS

Bộ trưởng, Chủ tịch HĐ chức danh GS nhà nước (HĐCDGSNN) Phùng Xuân Nhạ vừa có công văn yêu cầu Thường trực Hội đồng CDGS ngành, liên ngành tổ chức rà soát kỹ lưỡng lại hồ sơ các ứng viên nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017.

Công văn yêu cầu Hội đồng CDGSNN rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo quy định hiện hành.

"Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS theo quy định hiện hành, thường trực HĐ CDGSNN phải có báo cáo về HĐCDGSNN. Với những trường hợp này, Hội đồng CDGSNN sẽ kiên quyết không công nhận"-Bộ trưởng- Chủ tịch hội đồng CDGSNN khẳng định.

Số người đạt chuẩn GS, PGS năm 2017 tăng đột biến

Chủ tịch Hội đồng CDGS ngành phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng CDGSNN về kết quả rà soát ứng viên. Kết quả báo cáo gửi về trước ngày 18-2-2018.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà Nước Phùng Xuân Nhạ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Văn bản nêu, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà Nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng như: không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà Nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-2-2018.

Mê Tâm