Thứ bảy, 7/4/2018, 09h16

Sàn giao dịch việc làm tại trường TC Bách khoa TP.HCM

Ngày 6/4/2018, trường TC Bách khoa TP.HCM tổ chức sàn giao dịch việc làm cho sinh viên đang theo học tại trường, học viên đã tốt nghiệp và người lao động có nhu cầu việc làm.

Sàn giao dịch việc làm có gần 20 Doanh Nghiệp tham gia với hơn 1000 việc làm. Đây là chương trình kết hợp giữa trường TC Bách Khoa TP. HCM và Trung Tâm giới thiệu việc làm của Sở LĐTBXH TP. HCM được tổ chức định kỳ 1 tháng/ lần.

Ths. Đặng Văn Sáng- Hiệu Trưởng trường TC Bách Khoa cho biết: Hiện nhu cầu tìm kiếm việc làm của học viên là rất lớn. Vì vậy, nhà trường đã ký kết hợp đồng “Cung ứng lao động và giới thiệu việc làm” với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTBXH TP.HCM để giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, học viên đang theo học tại trường và người lao động có nhu cầu việc làm. Điều này, giúp cho học viên hoặc đã tốt nghiệp của  trường an tâm về vấn đề việc làm. Theo thống kê của Nhà trường thì 95%-97% học viên ra trường có việc làm ngay và được các Doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đào tạo của trường. Đồng thời, hàng năm nhà trường đều gửi phiếu thăm dò mức độ hài lòng của doanh nghiệp về khả năng tiếp thu công việc của học viên trong thời gian thử việc nhằm bổ sung, cải tiến Chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra và nâng cao chất lượng giảng dạy”.

Nguyễn Vinh

Quảng cáo