Thứ năm, 7/12/2017, 23h44

Sinh viên hành động vì cộng đồng ASEAN thịnh vượng

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa phối hợp với Trường ĐH Cần Thơ, Mạng lưới ĐH Đông Nam Á (AUN) và Mạng lưới công tác sinh viên AUN tổ chức hội nghị “Mạng lưới công tác sinh viên lần thứ hai” và Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á lần 6 năm 2017, chủ đề “Cam kết và hành động vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng”. Hội nghị tập trung vào nội dung tăng cường kỹ năng cho sinh viên để chuẩn bị tham gia chuyển dịch lao động tự do trong Cộng đồng ASEAN. Theo đó, 92 cán bộ và sinh viên đến từ 22 trường ĐH thành viên AUN thuộc 10 quốc gia Đông Nam Á được tham gia nhiều hoạt động như: Nghe và thảo luận với bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam) về chủ đề chuyển dịch lao động tự do trong khu vực ASEAN; thời cơ, thách thức với người trẻ và giải pháp để sinh viên cùng các trường ĐH trong khu vực ứng phó với các thách thức đó. Trao đổi, thảo luận về kỹ năng cần thiết để sinh viên tham gia chuyển dịch lao động tự do trong ASEAN; vai trò của Hội sinh viên các trường ĐH thành viên AUN trong hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tham gia chuyển dịch lao động. Bên cạnh đó, các lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên cũng tập trung thảo luận về các cam kết hỗ trợ để sinh viên chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc tham gia chuyển dịch lao động trong khu vực.

Đây là hoạt động thường niên của AUN nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ, cam kết hành động hỗ trợ sinh viên hướng đến các vấn đề quan tâm chung của sinh viên, thanh niên Đông Nam Á. Hội nghị diễn ra đến ngày 9-12.

Mê Tâm