Thứ ba, 28/4/2015, 22h04

Tạm dừng việc tuyển viên chức làm công tác y tế, tài chính kế toán

Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định về tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở GD-ĐT và UBND 24 quận/huyện tạm dừng việc tuyển viên chức làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở này.

PV