Thứ tư, 9/3/2011, 15h03

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 15-3 tới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho cán bộ quản lý và giáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong ngành giáo dục. Theo đó, khóa tập huấn sẽ cập nhật những quy định mới nhất về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo ATVSTP; hướng dẫn việc áp dụng pháp luật ATVSTP tại các trường. Qua đó cán bộ quản lý và giáo viên nắm đầy đủ các quy định của Nhà nước về ATVSTP trong ngành nhằm phục vụ cho công tác tự kiểm tra, đánh giá ATVSTP trong đơn vị...
P.V